ای ستاره ها که از جهان دور

چشمتان به چشم بی فروغ ماست

نامی از زمين و از بشر شنيده ايد؟

در ميان آبی زلال آسمان

موج دود و خون و آتشی نديده ايد؟

گوشتان اگر به ناله ی من آشناست

از سفينه ای که می رود به سوی ماه

از مسافری که می رسد ز گرد راه

از زمين فتنه گر حذر کنيد!

پای اين بشر اگر به آسمان رسد

روزگارتان چو روزگار ما سياه است

ای ستاره ای که پيش ديده منی

باورت نمی شود که در زمين

هر کجا به هر که می رسی

خنجری ميان مشت خود نهفته است !

پشت هر شکوغه ی تبسمی

خار جانگزای حيله ای شکفته است

آن که با تو می زند صلای مهر

جز به فکر غارت دل تو نيست!

گر چراغ روشنی به راه توست!

چشم گرگ جاودان گرسنه ای است!

خيلی زياده حوصلتون سر می ره بقيشو بعدا می نويسم

می دونيد هميشه دلم می خواسته بدونم شما پسرا چرا اين جوری هستين ها؟واقعا واسه چی؟ بر فرض که تنت خورد به دختر ،بر فرض يه چيزی گفتی دختره آب شد چی گيرت اومد؟حالا تو پسر خوب بهت بر نخوره قديم ها يه حيايی چيزی بود پسر جرئت نمی کرد جلوی مامان دختر نگاه به دخترش کنه حالا من می رم بيرون چشم ميندازه تو چشم مامان من هم فحش می ده هم تنه می زنه هم ....

قديم ها کدوم پسر جرئت داشت صداشو رو دختر ببره بالا ها؟کدوم پسر دست رو دختر بلند می کرد ؟حالا می دونيد چه طوری هست پسر کار خودشو می کنه دختره جرئت داره بر گرده نگاه کنه؟!!!!!!!کار دختر زاره يا شروع می کنه به خنديدن يا مياد جلو واسه دعوا ،دست بلند می کنه، ميزنه، چرت و پرت می گه،تازه يه جوری بر خورد می کنه يعنی تقصير دخترست .بقيه هم که فداشون شم يا نيششون تا ته باز هست يا اين شکلين يا دارن به بغل دستيشون می گن نوچ نوچ تقصير دخترست لابد کاری کرده! دستشون درد نکنه اين روزا همه عقلشون تو چشمشون هست، فرهنگ هست ديگه بعد وقتی هم که گله می کنی می کن والله ما می ترسيم بيايم واسه يه دختر ترس نداره واسه پسر شما ترس داره؟!!!!!!!!!جدا کدومتون وقتی ديديد يه دختر دعواش شده رفتيد جلو ها؟خيلی دلم می خواد بدونم چه لذتی داره می دونم همين شما هم که داريد اين رو می خونيد می گيد لابد اين هم همچين چيزايی بهش چسبيده آره خيلی هم چسبيده ناراحتم نيستم ،صدا ندم، بر نگردم پسرو بزنم چون آبرو ريزی می شه بذارم هر کاری دلش خواست بکنه و رد شه آره؟ فکر مردم واسم اهميتی نداره ولی نمی زارم يعنی نمی تونم تحمل کنم ببينم خودم دوستم يکی از خودم پسر بهش دست درازی کنه يه تنه بزنه چقدر دلم می گيره وقتی ميبينم يه دختر دعواش هست و پسر هاآخه بی غيرتا چرا وقتی بهتون می گن بی غيرت بهتون بر می خوره ها؟چرا تو عمرم فقط يه بار به چشم خودم ديدم يه پسر تو همچين دعوايی طرف دختر رو بگيره ديگه نديدم می دونيد شما ها آزادی رو واسه همين می خوايد واسه دست درازی نه واسه چيزه ديگه خودم اگه بخوام چيزی رو اقتصاد درست رو می خوام نه مثل بقيه حجاب و ....بهتون بر نخوره ولی خيلی وقت بود تو دلم بود می دونم همتون می گيد اين جور موقع ها بايد سکوت کنی ولی نميشه چرا انقدر بد شديد؟فکر می کنيد واسه يه دختر سادست که هيچی نگه آره؟خودتون  جای ما نيستيد که ببينيد چقدر سخته اين که جلوی همه  .........

 

چه فايده فقط خودم رو خالی کردم!..

راستی فوت آقای فتحی هم تسليت می گم تو اعتراض هم بازی کرده بودن فقط همين رو يادم هست .

تنهام نذاريد جدايی ها واسم سخته .

خوش باشيد.

  
نویسنده : aIDa ; ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱/٤
تگ ها :