هوای گریه با من

 

قدرت زیادی لازم نداری .....زمان زیادی هم !...این دفعه بدون این که دوره ی مخصوص به خودش بیاد تو می بریم تو اون دوره !این روزا!هنر هم می کنم!!! !منی که دست به فراموش کردنم عالیه!این روزا چیزهایی یادم میاد که چشمام رو خیره می کنه وبه خودم می گم همچین روز هایی هم بوده!؟!!!دستمو که با خنده می گیری و می بری توی گذشته ها !!خونه ی این فامیل ،اون دوست!!وقتی باز همه منزه می شن و من کثیف!!دنبال عقیده هام می گردم که حالا دارن دور سرم می چرخند....!یکدونش یادم نمیاد تا آروم شم!!به خودم می گم غیر از اینه که ساختیشون تا تحمل کنی؟با سرعت پلک می زنم ...غیر از این که دل خوشیت شده؟!غیر از این که با عقیده هات نمی تونی جلوی حقیقت رو بگیری؟!....نمی دونم چی انقدر حقیقت رو تلخ می کنه....

تو خودت رو با گفتن ۵ جمله!شایدم کمتر یا بیشتر تخلیه می کنی و باز منو......

آره؟!حالا تو خوب شدی و من بد!؟اگراون زمان اون بد بود!تواز قبل ترش بد بودی!!وگرنه چرا موندگار نشد؟!نشدیم؟حالا که واسه تو گذشته و یادت  نمیاد!(مثل هم سمت من برای  تو)بذار واسه من هم بگذره...............................................

توقع بی جا نداشته باش....شبیه بودن زندگی من با شما دوتا!گاهی انقدر زیاده که اشتباهشون می گیرم با هم!شبیه بودن گذشته ی من با تو و تو!و شاید شبیه بودن آینده ی من با تو و تو!(همون طور که فکرش هم نمی کردیم پیش بیاد!پس بعید نیست!)بیشتر از همیشه منو از شماها جدا نشدنی می کنه.....بیشتر از همیشه دوست دارم پیشتون باشم....شما ها هم شدین دل خوشی های من واسه درست بودن عقیده هام.....این روزها!هیچ کدوم خودمون رو نداریم!ولی همو داریم....................................

  • دلم می خواد ارثیه های عاطفی رو گوش بدم ولی جو نمی ذاره....
  • متن های داخل پرانتز به یه دوست هست....
  • بدون هیچ احساس دوست داشتنی آرامش از طرف تو دارم!این واسم ارزش داره!
  • اگر اون زمان !بزرگتر ها زدن خراب کردن!و وقتی کارشون رو کردن ، واسشون گذشت !حالا تو کلنگ دست گرفتی!!!!بس کن............
  • افتخاری آرومم می کنه.....باز کدوم فصل گل رو در انتظاری؟!حالا چطور می شه به تو آرامشی داد !با وعده ی وقتی بهار اومد دل ای دل..............تا می گم بارون می گی ابر ها عقیم اند !قطره ای تو چشمشون بارون ندارن!تا می گم بادا سر راه نسیمن!می گزی لب که نسیم ها جون ندارن!باز می گم طاقت بیار ای دل که بال و پر نداری!غیر از این ای همنشین تو چاره ی دیگر نداری.....منتظر شو!راهی از این بهتر نداری!راهی از این بهتر ندانی..................
  
نویسنده : aIDa ; ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٢
تگ ها :