D:

نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند    نه هر که آينه سازد سکندری داند

نه هر که کله کج کرد و تند نشست    کلاه داری و آيين سروری داند

آقای محترم حافظ

  1. اول از همه واسه مريم دعا کنينچشاش درد می کنه باز نمی شن
  2. مامان بزرگ شوهر خالم فوت کرد.
  3. يادم رفت بگم آی با مريم و ندا و نجمه سبزی گرهههههههههههه زديييييم  من درختم گره زدم علفه ديگه يهو می بينی باد اومدم شاخه ه کنده شد

پی سی من بعد ار يک هفته درست شد آخرش مجبور شدن فايلی رو که می خوان از نت بگيرن اصولا سيستم منم مثل خودم دست نيافتنی هست

۱۳ بدر با مريم اينا و ندا اينا بوديمباغکلی بازی کرديم مريمم  ///يه عالمه گل شقايق چيدم گذاشتم لايه دفتر دوستم گلا رنگ دادن به دفترشگفت اشکال ندارهبا ندا و نجمه و محمد رضا و مريم زديم به کوه از اون جايی هم که راه کوه تا جايی که بوديم زمينی بود که می خواستند شخم بزنن باره ديگر به اين موضوع می رسيم که مريم باغبون يه چيزی گفت دهنمون باز موند و ايمان آورديم که بسی باغبان خوبيست چغله بادام نيز به مقدار فراوان ميل فرموديم و صد البته فقط کم مونده بود بريم بالايه درختآخرش من و مريم يه جايی گير اورديممممممممم يه درخت تک بود يه گوشه هنوز دست کسی بهش نرسيده بود

کلی بدمينتون بازی کرديم ، شب برق رفت کلی جيغ زديم از سردرد هم مردم واسه اين که از ته گلوم جيغ زده بودم فشار اومده بود به سرم سر درد گرفتمکلی هم پر خورديم صبح هم عين آدم آهنی راه می رفتمتمام بدنم هنوز گرفته

جاتون سبز اربعين جايی که شمع روشن می کردم آی خوشگل بود عسکم گرفتم

پريشب تازه اومده بودم خونه:

مامان:   من:  کتی:

:آيدا

:بله؟

:بيا ببين کتی چشه داره صدا می ده؟از عصر تا حالا داره صدا می ده گناه داره شايد يه جا گير کرده

تقريبا تا کمر دوتا مون بيرون بوديم

:آخی کتی؟

:وووووووووووووووووووووووووووه ففففففففففففففخ(گربه دارا می دونن اينا صدايه چيه)

تو صورت مامان

:شما که هميشه بهش بد و بيراه می گفتين حالا قلب می زنی؟

:گناه داره برو ببين کجان؟کتييييی؟

:مامان خونه همساين من که نمی تونم برم در خونه همسايه در بزنم بگم گربم و بدين می زنه تو سرم

:آخی والله گناه داره

:مامان چيزيش نيست دنباله يه گربه گذاشته اينه ها ديديش؟

صبح کنار پنجره

:ا نگاه کتی دنباله گربه سفيده گذاشته؟ديشب من فکر کردم يه جا گير کرده دلم به حالش سوخت

:من که گفتم بهت اين جايی گير نمی کنه لابد ماده ست ای خاک تو سرت بکنن اين جوری بايد سر صدا راه بندازی براش؟.

يه بار سولی گذاشت دنباله اين گربهه من مونده بودم کدومشون سولين هر دوشون سفيد هر دو به يه اندازه پشمالو

چند ساعت بعد هنوز صداش ميومد دل مامان و من به حالش کباب شد مامان رفته بود کنار پنجره هی می گفت آخی کتی! منم اين ور ای به درک خودم می رم برات يه ماده ميارم می خوام صد سال محلت نذاره بچم هی غرورشو خورد می کنه برات محلش نمی زاری ای بميری

چند ساعت بعدش مامان با خوشحالی ای آروم شد

امروز

يه چيزی از جلوم رد شدففففففففففففففففففففففخ

پشتش کتی ووووووووووووووووووووه

 

اوا اين سياه کيه؟

رفتن تو يه خونه منم آآآآآآی کشتين همديگرو

بعدشم با حالت مظلومانه رفت کتی خونه غذا بخوره

بعدشم شماها که هی می گين فيلمه ترس نداشت ،نداشت من که تا آخرش نگاه که نکردم يکم ديدم ،بعد امکان اين که فيلمه ترسناک باشه زياده نگاه نکردم ترس بيشتر من بيشتر به خاطر ياداوری جن گير ۱ بود از اين می ترسيدم که فقط ۱٪ يه جن بياد سراغ مريم منه بدبخت همين جور مريم و جن می بينم وای به حال اين که برم تو اتاقش ببينم رو سقفه .مريم جن نشده رو سقف هست

شنبه که خونه مريم اينا بودم مامانش گفتن اونايی که مادراشون سيد هستن خودشون هم سيدن درست متوجه نشدم اين و واسه حضرت زهرا می گن خيلی ها جدشون حضرت زهرا هست

زين پس منم سيدمباب الحوائجامام موسی کاظمدلتون سوز

يه جای رفتم الان گم کردم آدرسشو نوشته ی يه زشت رو بود حرفاش اين بود که مردا اگه می گن قيافه برامون مهم نيست دروغ می گن و بقشون هم می گن هم نمی گن و بعضی هاشون می گن فقط قيافه  و کلی بد گفته بود هم از خوشگلا هم از مردا

بابا اين جوری که نمی شه انسان عاشق زيباييه حالا اون کسی که زيبايی داره و يکم به زيباييه خودش توجه داره که نمی شه ريختش دور /مردا هم که اصولا فقط دنباله زيبايين خيلی هم سراغ دارم نمونش بابام قصدم تعريف نيست يکی گفته بود من زن خوشگل می خوام واسه اين که وقتی از سر کار اومدم خونه خستگيم با ديدنش رفع شه هر چند من اون آدم و اصلا جز مرد ها حساب نمی کنم ولی يه جوريه همه مردها اين جوری نيستن فکر کنم ديد اون يه مقدر بد بود شايدم من نمی تونم اونو درک کنم ولی هر چی که هست آدم نبايد به خودش اجازه همه رو به يه ديد ببينه آدمی که زيبايی يه نفر براش ملاکه (خيلی)يه چيزيش کمه شايد يکم کليشه ای باشه ولی من اين و زمانی که درک کردم سنی نبودم که بخواد کسی بهم بگه خودم با تمام وجودم حسش کردم

سيرت شخص اگه زيبا باشه صورتشم زيباست

مثلا من می بينيد انقدر درخشانم و سفيد و براق هستم ماله دلمه از دل من نور می پاشه بيرون يعنی فوران می کنه/

دختر شيرازی وووووووووووووو سفيدی!

هر جی فکر می کنم اين آيدين خيلييييييی زشتهوای اين چرا همچين می کنه

کتاب خوندم گروشام گرينچ و جام نحسرمان نوجوانانمثل هری پاتر

۲۵ اردیبهشت تولد مريمه

زرشک=زرکش 

اين و مريم سر سفره بسکه داشت هول می زد گفت

همين الان مريم اومد

چشاش بهتر شده بود

تو چمران جلو چشم مامانم تصادف شده بود

مرسی

تنهام نذاريد

صلوات

خوش باشيد

  
نویسنده : aIDa ; ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۱٥
تگ ها :