نفسم..........................

این روزها

گاهی

طرح شلوارک

گل قالی

شیر

پالتو

.

.

منو پرت می کنه....پرت می کنه .........

نمی دونم کی بیل گرفته دستش داره چاله های پر شده رو خالی می کنه........................

اینا رو خاک کردم که خاک شن!!!!چرا یادم میان....

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
آقای دیوانه

[لبخند] خاطره های خاک خورده باز هم به خاطر میان.خاطره اصلا برای به خاطر آوردنه