تو بخوان....تو بدان....

دگر از خواجه حافظ شهرمان که پنهان نیست!!!!تو هم بدان....

دلم برای فقط دیدنت  پر می کشد....

/ 4 نظر / 21 بازدید
م

[گل][لبخند][گل]

من « او » نـــــدارم !

لذتی ندارد دانستن چیزی که خواجه حافظ هم می داند چیزی برایش بگو که هیچ کس جز خودت و شاید خودش نداند

سیاوش

زیبا بود دوست عزیز[گل]