راه و اتوبوس

ابر خاکستری بی باران دلگیر است

و سکوت تو پس پرده ی خاکستری سرد کدورت افسوس!

                                                       سخت دلگیر تر است

وای باران باران

شیشه ی پنجره را باران شست

از دل من اما چه کسی نقش تورا خواهد شست

آسمان سربی رنگ

من درون قفس سرد اتاقم سخت دلتنگ

می پرد مرغ نگاهم تا دور،

وای باران،

       باران،

پر مرغان نگاهم را شست.

دلم واسه آدما و چهره هاشون تنگ شده بود

این که یه جا بشینم و یکی رو بذارم زیر نظر ...اسمشو گذاشتی فضولی....

اتوبوس اول رو به دلیل جا نبودن سوار نشدم و گذاشتم واسه بعدی..سر جام نشسته بودم و تو فکر این بودم که کاش می تونستم مثل قدیم جامو با کسی که بیشتر از من نیاز داره عوض کنم

پاهام مثل قدیم نیست که بتونم یه مسیر طولانی رو روش بایستم ..داشتم با خوم کلنجار می رفتم که آیدا هنر چیز دیگست!!...ولی ضرر خالی هست...تو همین فکر ها بودم که خانوم کنار دستیم چسبید بهم و یکی نشست کنار دستش!تمام صورتم شد لبخند.....داشتم شیرینیش رو مزه مزه می کردم که خانومه بلند شد ...یکی دیگه رو صدا زد ..یه بچه بغلش بود ..به خودم گفتم انگار خوبی واسه آدمش مسریه!!..هنوز داشتم نگاش می کردم که چشماش برق زد ....چه بچه ای!توی تاریکی فکر کردم نور ماشینی که رد شد تو چشماش افتاد !نزدیک تر که اومد و کنارمون نشست ...

دیگه بغض مزه می کردم ...گوشیم رو خاموش کردم و تمام وجودم رو کردم گوش ...مامانش باهاش حرف می زد و من ......اولین بچه ای بود که اصوات نا معلومش تنم رو لرزوند.

آدما با چشماشون کاری نمونده که نکرده باشن ..........

/ 5 نظر / 24 بازدید
اسماء

نگاهت...مرا به صبوری دعوت ميکند... و بغض پشت نگاهت...دردهايم را به فراموشی ميکشد....

آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.

دختر بارانی

چشم همه مثل چشمهای بچه معصوم و راستگو نيست.. تو نگاه خيی از آدمها دروغ هست . اصلا ْيکی از کارايی که آدمها با نگاهشون می کنن همين دروغ گفتن هاست

کمیته‌ی پی‌جوی آزادی دانشجویان دربند

فراخوان خانواده‌های دانشجویان دستگیر شده مراسم 16 آذر سال 86 درموج دستگیری های بی‌سابقه‌ی دانشجویی در آستانه‌ی روز 16 آذر(روز دانشجو) بیش از 30 تن از دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب دانشگاه‌های سراسرکشور بازداشت شده‌اند. شگفت این که 16 آذر که نماد مبارزه با رژیم وابسته‌ی شاهنشاهی و سلطه‌ی بیگانه بوده است از سوی جمهوری اسلامی نیز تحمّل نمی‌شود. آن چه امسال در روز دانشجو روی داد، تکرار همان صحنه‌هایی است که رژیم گذشته هر ساله در برخورد با جنبش دانشجویی ایجاد می‌کرد. گرامی‌داشت روز دانشجو سنت پنجاه و چند ساله‌ی جنبش دانشجویی ایران است و دانشجویانی که امسال به اتّهام برگزاری مراسمی ، با محوریت مخالفت با جنگ و تحریم، بازداشت شده‌اند در زمره‌ی شریف‌ترین فرزندان این آب و خاک‌اند. ما خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط فرزندان اسیر خود هستیم. کمیته‌ی پی جوی آزادی دانشجویان دربند