یلدای خر

چرا من همیشه برای سرپا ایستادن باید نگای پایین تر از خودم بکنم؟؟؟؟

چرا هر وقت گله کردم همه گفتن نگای فلان کسک کن!!!اونم همین طوره!!!فلان کس رو ببین!!اونم همین اتفاق واسش افتاد....

ولی واقعیتش اینه که هر چیز خوبی بود به نسل ما رسید از رومون یه پرش کرد و رفت!!هر چی هم بد بود تلپی افتاد روی سرمون و استراحت کرد...

از صبح که بیدار شدم دلم گرفته...کارایی که دوس داشتم هم کردم...اما اروم نشدم......

عصری هم باشگاه دارم.....حوصله ام نمی شه.....

خوب شد این جا برف نیومده....اگر میومد بیشتر دلم می گرفت...

یلدا نزدیکه....اصلا همین یلداس که انگار پاشو گذاشته روی گلوم بر نمی داره!!

/ 0 نظر / 3 بازدید