الهی سقف آرزوت خراب بشه رويه سرت 04.gif

آقا ما هی ميايم آپ کنيم نميشه

فقط اومدم بگم ۱۸ روزه ديگه يه اتفاق مهم در جهان ميوفته و افتاده هر کی بتونه حدس بزنه يه جايزه پيش من داره05.gifاونهايی هم که می دونن نگن  دارم خفه می شم کلی حرف دارم ولی هی اين آنا مياد کنار من هی ميگه بچـــــــــــــــــــــــــــه زودی باش11.gif

مرسی

خوش باشيد 29.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید