بازم صلوات

جمعه ی ساکت

جمعه ی متروک

جمعه ی چون کوچه های کهنه ،غم انگيز

فروغ

ديشب با بهترين دوستم شاهچراغ بوديم شب اول محرم ،شب جمعه خيلی کيف داد کلا از صبح بهمون خوش گذشت تا عصر پيست بوديم شبشم تو خيابونا

ولی حالا دلتنگم دل تنگ روزی که رفت و شايد نياد

دل تنگ گذشته

دل تنگ دنيام /دست ها /دل ها

فکر اين که تا يه مدت پيش بود و حالا نيست روانيم می کنه

يکی می گه آيدا حرف بزن آيدا خودتو خالی کن نمی دونه من تا قيامتم گريه کنم حرف بزنم خالی نمی شم کم دردی نيست از ديشب تا حالا وقتی يادم به گذشته ميوفته زار می زنم ولی هيچ باريش تموم نمی شه

فکرش  خفم می کنه

تحمل مغازه رو ندارم ولی نياز دارم دلم می خواد تو اتاقم باشم گشنمم نمی شه

می خوام

خدايا نننننيست و من می خوام خدايا الان می خوام الان که داغونم الان که نياز دارم خدايا جيغای بی صدامو بشنو

ببخش خدا

دلم بهونه می خواد واسه راحت گريه کردن مرده ای قبری

محرم خوب موقعی اومد

من که شرمنده ی امام حسين هستم ولی حسين هم واسه من با اون اومد

محمد لبخند می زنم می خندم ولی خودم رو چی کار کنم؟دلمو چی؟

خوش باشی

/ 8 نظر / 4 بازدید
محمود

چی بگم................ اميدوارم غم و غصه هات تموم شه و شاد باشی..... شايد يه مناسبت شادتر بتونه کمکت کنه... مثلاٌ عيد........

محمد(یه دل خاکی با کلی پاکی)

اميد وارم اين ايام زمان خوبی باشه برای اينکه خودت رو تا حدودی خالی کنی . همه ما در مدت عمرمون عزيزان زيادی رو از دست داديم و ميديم . اگه ما به سرای باقی اعتقاد داشته باشيم نبايد اينجور خودمون رو خرد کنيم چون زندگی ادامه داره و ما زنده ايم از بابت اونایی که رفتن نگرانی نداریم .

vahidoo

اينجا فقط سوسک ها ميتونن نظر بدن؟

aida

سلام ايدا جون من و شما هم اسميم بلاگت هم جالبه اما اين اخريا خيلای غمگينی .از خدا می خوام که روح عزيزت شاد کنه تو رو هم از اين همه دلتنگی در بياره من بهت نميگم گريه نکن .گريه کن تا خالی بشی وخدا رو فراموش نکن

کرگدن

خوبه که بلد باشی زیر بارون گریه کنی. من حتی گریه ام هم نمیاد.

sasha

عزيزم هر چی ميخوای تو اين محرم گريه کن و خودتو به امام حسين بسپاری . خودش آرومت ميکنه . اميدوارم که هرچه زودتر از ته دل شاد و خندان باشی