انسان......خدا....دل....

زرنگی آدم ها همیشه برام تهوع داشته......خدا نکنه هار بودن آدم ها هم برام تهوع بیاره!...تهوع نفسم رو بند میاره......

 

 

- توقع نداشته باش هار باشم!

/ 3 نظر / 26 بازدید
اسما،

خوش به حالت که دورها واست خوب شد

اسما،

دوری ها

امیراحمد

نه اصفهانی نیستم! زرنگی آدما همیشه حال آدمو بهم می زنه، اینکه توقع دارن مث خودشون دنیا رو ببینی! اینکه منطقی باشی و چرندیاتی که بلغور می کنن و باور کنی... هار باشی!