مرد آقای دبيری مرد ديشب مرده تصادف کرده مرد به همين راحتی  .   ۲  سال کم نيست //کاش يه نفر پيدا می شد نمی گفت گريه نکن مگه می شه؟فکر می کنين به اين راحتيه؟پس فردا تشيع هست هر که خواست بگه اگه فهميدم کجاست خبرش بدم خدايا فقط ۲۳ سالش بود /براش يه صلوات بفرستين/موندم فقط صحنه ها از کنارم رد می شن

اديت:فردا سر ساعت هشت و نيم می ريم باريتون بعد از اون جا همه با هم می ريم واسه خاکسپاری امروز اوردنش از تهرون

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
mehrnoosh

خدا بيامرزه اما کی بودن ايشون ؟