از یه جایی به بعد دیگه نمی شه نقش بازی کرد

از یه جایی به بعد دلت می خواد بکشی زیر همه چیز و بری.....بری جایی که هیچ کس نباشه......جایی که سوال و جوابی نباشه.....تو روحت خدا....

/ 1 نظر / 28 بازدید
مهردخت

آیدای عزیز انقدر آرزو کردم که نباشم خسته شدم تو روحت خدا قشنگ ترین جمله ای که می شه گفت