کاش می دونستی وقتی پاسم می دی به اون طرف!

و

تو هم پاسم می دی به این طرف!

و این پاس کاری گاهی چند روز طول می کشه!

سر من توپ چی میاد !!!!چی از درون منو می جوه.......چی از دورن توی سر من می زنه.........

*نمی شه از تو جدا شد!

/ 1 نظر / 23 بازدید