شاید باید دلی می شکست تا تصمیی گرفته بشه ! چشم ها برگرده ! رابطه ها از سر گرفته بشه ! وجودی از پشت پرده ثابت شه ! آدمی برگرده ! شب بیداری باشه و خدا باشه... تا باز معجزه ایی بشه !!قشنگ !ناب!!!! تا باز "بوسه ایی برای تو" باشه!

/ 0 نظر / 18 بازدید