دارم نفس نفس نبودنت رو کم میارم!

خوبمممممممممممممممممممممممممممممممم

با این که هیچ چیزی وجود نداره که حالمو خوب کنه!....پروژه ایی که مونده! کارآموزی که ارائه نشده!!تخصصی که تکمیل نشده!!خانواده هایی که حمایت نمی کنن!!!!

اما حالم خوبه.....بودن تو!این طور تمام و کمال!حالمو خوب می کنه.....پاهامو به رقص می ندازه!

/ 0 نظر / 4 بازدید