D:

نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند    نه هر که آينه سازد سکندری داند

نه هر که کله کج کرد و تند نشست    کلاه داری و آيين سروری داند

آقای محترم حافظ

  1. اول از همه واسه مريم دعا کنين02.gifچشاش درد می کنه باز نمی شن02.gif
  2. مامان بزرگ شوهر خالم فوت کرد01.gif.
  3. يادم رفت بگم آی با مريم و ندا و نجمه سبزی گرهههههههههههه زديييييم 04.gif من درختم گره زدم علفه ديگه يهو می بينی باد اومدم شاخه ه کنده شد

پی سی من بعد ار يک هفته درست شد آخرش مجبور شدن فايلی رو که می خوان از نت بگيرن اصولا سيستم منم مثل خودم دست نيافتنی هست04.gif

۱۳ بدر با مريم اينا و ندا اينا بوديم04.gifباغ04.gifکلی بازی کرديم مريمم 14.gif /02.gif/29.gif/يه عالمه گل شقايق چيدم گذاشتم لايه دفتر دوستم گلا رنگ دادن به دفترش26.gifگفت اشکال نداره04.gifبا ندا و نجمه و محمد رضا و مريم زديم به کوه از اون جايی هم که راه کوه تا جايی که بوديم زمينی بود که می خواستند شخم بزنن باره ديگر به اين موضوع می رسيم که مريم باغبون يه چيزی گفت دهنمون باز موند و ايمان آورديم که بسی باغبان خوبيست چغله بادام نيز به مقدار فراوان ميل فرموديم و صد البته فقط کم مونده بود بريم بالايه درخت05.gifآخرش من و مريم يه جايی گير اورديممممممممم يه درخت تک بود يه گوشه هنوز دست کسی بهش نرسيده بود04.gif

کلی بدمينتون بازی کرديم ، شب برق رفت کلی جيغ زديم از سردرد هم مردم واسه اين که از ته گلوم جيغ زده بودم فشار اومده بود به سرم سر درد گرفتم26.gifکلی هم پر خورديم صبح هم عين آدم آهنی راه می رفتم29.gifتمام بدنم هنوز گرفته21.gif

جاتون سبز اربعين جايی که شمع روشن می کردم آی خوشگل بود عسکم گرفتم05.gif

پريشب تازه اومده بودم خونه:

مامان:07.gif   من:31.gif  کتی:16.gif

07.gif:آيدا

31.gif:بله؟

07.gif:بيا ببين کتی چشه داره صدا می ده؟از عصر تا حالا داره صدا می ده گناه داره شايد يه جا گير کرده

تقريبا تا کمر دوتا مون بيرون بوديم

07.gif:آخی کتی؟

16.gif:وووووووووووووووووووووووووووه ففففففففففففففخ(گربه دارا می دونن اينا صدايه چيه)

تو صورت مامان

31.gif:شما که هميشه بهش بد و بيراه می گفتين حالا قلب می زنی؟11.gif

07.gif:گناه داره برو ببين کجان؟کتييييی؟

31.gif:مامان خونه همساين من که نمی تونم برم در خونه همسايه در بزنم بگم گربم و بدين می زنه تو سرم

07.gif:آخی والله گناه داره02.gif

31.gif:مامان چيزيش نيست دنباله يه گربه گذاشته اينه ها ديديش؟

صبح کنار پنجره

07.gif:ا نگاه کتی دنباله گربه سفيده گذاشته11.gif؟ديشب من فکر کردم يه جا گير کرده دلم به حالش سوخت

31.gif:من که گفتم بهت اين جايی گير نمی کنه لابد ماده ست ای خاک تو سرت بکنن اين جوری بايد سر صدا راه بندازی براش؟.

يه بار سولی گذاشت دنباله اين گربهه من مونده بودم کدومشون سولين هر دوشون سفيد هر دو به يه اندازه پشمالو

چند ساعت بعد هنوز صداش ميومد دل مامان و من به حالش کباب شد مامان رفته بود کنار پنجره هی می گفت آخی کتی! منم اين ور ای به درک خودم می رم برات يه ماده ميارم می خوام صد سال محلت نذاره بچم هی غرورشو خورد می کنه برات محلش نمی زاری ای بميری

چند ساعت بعدش مامان با خوشحالی ای آروم شد

امروز

يه چيزی از جلوم رد شدففففففففففففففففففففففخ

پشتش کتی ووووووووووووووووووووه

11.gif 

اوا اين سياه کيه؟

رفتن تو يه خونه منم آآآآآآی کشتين همديگرو

بعدشم با حالت مظلومانه رفت کتی خونه غذا بخوره

بعدشم شماها که هی می گين فيلمه ترس نداشت ،نداشت من که تا آخرش نگاه که نکردم يکم ديدم ،بعد امکان اين که فيلمه ترسناک باشه زياده نگاه نکردم ترس بيشتر من بيشتر به خاطر ياداوری جن گير ۱ بود از اين می ترسيدم که فقط ۱٪ يه جن بياد سراغ مريم منه بدبخت همين جور مريم و جن می بينم وای به حال اين که برم تو اتاقش ببينم رو سقفه .04.gifمريم جن نشده رو سقف هست18.gif

شنبه که خونه مريم اينا بودم مامانش گفتن اونايی که مادراشون سيد هستن خودشون هم سيدن درست متوجه نشدم اين و واسه حضرت زهرا می گن خيلی ها جدشون حضرت زهرا هست

زين پس منم سيدم04.gifباب الحوائج04.gifامام موسی کاظم04.gifدلتون سوز

22.gif

يه جای رفتم الان گم کردم آدرسشو نوشته ی يه زشت رو بود حرفاش اين بود که مردا اگه می گن قيافه برامون مهم نيست دروغ می گن و بقشون هم می گن هم نمی گن و بعضی هاشون می گن فقط قيافه  و کلی بد گفته بود هم از خوشگلا هم از مردا

بابا اين جوری که نمی شه انسان عاشق زيباييه حالا اون کسی که زيبايی داره و يکم به زيباييه خودش توجه داره که نمی شه ريختش دور /مردا هم که اصولا فقط دنباله زيبايين خيلی هم سراغ دارم نمونش بابام قصدم تعريف نيست يکی گفته بود من زن خوشگل می خوام واسه اين که وقتی از سر کار اومدم خونه خستگيم با ديدنش رفع شه 06.gifهر چند من اون آدم و اصلا جز مرد ها حساب نمی کنم ولی يه جوريه همه مردها اين جوری نيستن فکر کنم ديد اون يه مقدر بد بود شايدم من نمی تونم اونو درک کنم ولی هر چی که هست آدم نبايد به خودش اجازه همه رو به يه ديد ببينه آدمی که زيبايی يه نفر براش ملاکه (خيلی)يه چيزيش کمه شايد يکم کليشه ای باشه ولی من اين و زمانی که درک کردم سنی نبودم که بخواد کسی بهم بگه خودم با تمام وجودم حسش کردم

سيرت شخص اگه زيبا باشه صورتشم زيباست

مثلا من می بينيد انقدر درخشانم و سفيد و براق هستم ماله دلمه از دل من نور می پاشه بيرون يعنی فوران می کنه/04.gif

دختر شيرازی وووووووووووووو سفيدی!

هر جی فکر می کنم اين آيدين خيلييييييی زشته11.gifوای اين چرا همچين می کنه

کتاب خوندم گروشام گرينچ و جام نحس04.gifرمان نوجوانان05.gifمثل هری پاتر

۲۵ اردیبهشت تولد مريمه04.gif

زرشک=زرکش 

اين و مريم سر سفره بسکه داشت هول می زد گفت03.gif

18.gifهمين الان مريم اومد

چشاش بهتر شده بود

تو چمران جلو چشم مامانم تصادف شده بود26.gif

مرسی

تنهام نذاريد

صلوات

خوش باشيد04.gif

/ 30 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمود

آخراش يه خورده قاطي پاطي شده نوشته ات!... يه خورده بايد با دقت تر خونده بشه!... اما من همه اش رو فهميدم! باورت ميشه!! :)))... (راستي... حالا كامنت خودم رو واسه خودم مينويسي؟؟ كه همين كه آپ ميكنم خودش خيلي خوبه... آره؟؟ :))) )... خوش باشي... بازم اونورا بيا :)

محمود

راستي... اون كنسرتي كه گفتم كنسل شد ، قرار بود سياوش قميشي و افشين و اندي باشن... اگه قيمتش رو بگم كله ات سوت ميكشه... بيشتر از 60 هزار تومن!... خل نيستيم پا ميشيم ميريم كنسرت به نظرت؟؟ :))))... شايدم شانس آورديم كه كنسل شد... نه؟ :))))

leila((:d

آيدااااا تو دوس داشتی صفحه کتمنامو خفه کنی يا خودمو؟؟؟ :ديييی... دختر دفه قلب که رحمت کشيدی اومدی آدرس بلاگتو اشتباهی گذاشته بودی..منه ننه زنده هم هر غلطی کردم هر تفکر بود به خرج دادم اما بلاگت باز نشد که نشد.... حالا ببين دارم واست

leila((:d

اول بگم...اون اشتباه تایپی بودااا بعدش سوژه نکننيش===>> کامنت درست ميباشد..... بعدشم مريم بينوا چرا چشاش درديده بود؟؟؟..گربتون يه همزبون ميخواد آخه چرا درک نميکنيد جوونای فلک زده رو؟؟؟.... مگه تو گربه هم داشتی ناقلا!!!....من کشته مرده ی همين درخشانی روح و صورتت شدم..:دييييی...

leila((:d

ميگماا تو آپديت ميکنی بعدش هرچی به ذهنت مياد مينويسی..از هرجا يه جمله..(( حالا بايد بگی آخه به توچه)) ولی من مشکل گرايی ندارمااا منتها آخه نميشه دسته بندی کرد و نظر داد..منم مجبور ميشم چرت و پرت بنويسم... هويجوری :ديييی

leila((:d

ميگمااا به دل نگيری نطرات ارزندمو..همينجوری گفتم لال نميرم.... بعدش بازم ميخوايی کامنتدونيمو (( به عبارتی خودمو)) خفه کنی يا ازم ميگذری؟؟

zahra

پس سيزده به در خوش گذشت من که تنها جايی که رفتم کلاس رانندگی بود همين سبزه هم گره نزدم چون کشته مرده شوهر نيستم;)اما دلم ميخواست برم پارکی که سياوش شمس کنسرت مجانی داشت اما نشد انشالله دفعه های بعدی راستی حال مريم چطوره بهتر شد؟؟؟

hamishe del tand

سلام درباره سيزده به در بگم که هر چی دختره من ديدم چمن گره ميزنن ...آخی فکر کنم مي ترسيد که پيش ماماناتون بمونيد(چشمک) ديگه درخت گره نزن واه واه. اميد دارم حسابی بهت خوش گذشته باشه. اميدوارم عزيزم زود تر مشکلت رفع بشه. اميد به خدا انشاا... که درست ميشه به بلاگ من سر بزن. يا علی

katayon

سلام عزيز وقتی وارد وبلاگت شدم ديدم مطالبت ارزش وقت گذاشتن و خوندن داره هميشه سبز بنويسی دوستت نويسنده وشاعر جوان

tanhaye tanha

salam doste aziz.. neveshtehat ghashang boodan omidvaram hamishe movafagh bashi be man ham sar bezanin khoshhal misham felan byebye