نه اين که تعطيلش کرده باشم نه!به تنهايی نياز دارم ///////سکوت ت//ببينم چی به چيه ببينم و بهم ثابت بشه حدسام غلطه//برام دعا کنين //راضی نيستم

/ 5 نظر / 2 بازدید
شوماخر

سر دفتر عالم معانی عقش است/ سر بيت قصيده جوانی عقش است / ای آن که نداری خبر از عالم عقش/ اين نکته بدان که زندگانی عقش است.

حامدفردين

سلام عزيزم...ميدونی خانوم..حضرت حافظ ميگه اين آيدا خانوم ما پر از مهر و تلاش و محبت و....اسراره...عزيزم به زودی همه چيز روبه راه ميشه و نشانه های خوبی درياقت ميکنی....خانوم خانوما...يعنی چی راضی نيستم...هيچ وقت حکمت خدا رو زير سوال نبر....موفق باشی..منو هم بی خبر نذار

محمود

آيدای عزيز سلام... ای ميلت رو ديدم... همون موقع که فرستادی... خيلی ناراحت شدم از مشکلی که براتون پيش اومده... برای مادر عزيزت خيلی دعا ميکنم که انشاءالله خوب بشه و شما رو از نگرانی درآره.......... اميدوارم مسئله ديگه ای نباشه و به زودی خوب خوب بشه.......... ببخشيد که ای ميل ندادم... راستش اينجا برای خودم يه سری اتفاقات ناخوشايند افتاده که نميتونم توضيح زيادی راجع بهشون بدم... يه خورده اعصابم رو ريخته به هم... بخاطر همين شد که نتونستم جواب ميلت رو بدم... حتی وبلاگم رو هم فعلا نميتونم آپ کنم......... اميدوارم از من ناراحت نشده باشی دوست خوب........ بهترينها رو برات آرزو ميکنم

محمود

راستی زودتر هم اميدوارم که آپ کنی