می دونی!!رسما دارم دق می کنم...رسما تمام شور و نشاطم ازم گرفته شده!!!

می دونی!!رسما نفس کشیدنم شده مثل کسی که ساعت ها گریه کرده و حالا نفسش شبیه هق هق شده!اما من حتی یه قطره اشک هم نریختم....

من هفته هاست که کمرم درد می کنه....

می دونی.....من رو از خودم....از اون گرفتی....منو از زندگیم گرفتی.......من به هیچ چیز مایل نیستم.....

لعنت به تو.....لعنت به من ....................

/ 3 نظر / 3 بازدید
ساسوشا

بهتری دختر؟