این حال من بی توست....دلداده تر از فرهاد....شوریده تر از مجنون.....

تقریبا این روز ها از خودم راضی ام!

کلاس هام رو می رم.....

از خودم فقط 2 تا چیز دیگه می خوام ارشد لعنتی......

یه کار خوب !!یه کار برای رشته ایی که عاشقشم.....

بی تو همه چی تلخه.....باید که تو هم باشی.....

چقد دلم تنگ شده برای قدیمی ها!!هی من دلم برای قدیمی ها تنگ شه !هی اونا دلشون برای من تنگ نشه!!!!هعیییییییی

امشب باید برنامه ایی که استادمون گفتن رو تموم کنم!!تموم نشه بخ بخم!!!!!!!

هعییییییییی

برم ، بازم میام!

/ 1 نظر / 37 بازدید
هدی

سلام جیگر انشالا که به زودی به این دوتا خواستتم برسی. بدو برو سر مخشات[زبان]