پپلیور بلند و گشاد یقه شل قرمزمو پوشیدم.....لاک قرمز نارنجیمو زدم....نگین انگشترمو قرمز گذاشتم....موهای فرمو پشت سرم با کلیپس زدمشون بالا....

چه حالیم؟

 

 

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
من

حالی به حالی

سیما

تمام قد آماده برای فتح... شاید فتح دنیای خودت که در تصرف دیگرانی است که می خواهی و یا حتی نمی خواهی. شاید هم اعلام جنگی است برای به چالش کشیدن غم. من که قرمز نمی پوشم برای همین نمیدونم میخوای خون کدوم بدبخت رو بریزی که اینطوری دلربایی می کنی با چنین لباس پوشیدن هماهنگی؟