سر تيترش هم 14.gifاين باشه

18.gif04.gifديروز عصر بعد از اين که دوستای مامانم ساعت ۳ اومدن عيد ديدنی و ۴:۳۰ رفتن ،29.gifرفتم يذره بخوابم که آنا ۵:۳۰ با داد که بچه بيدار شو می خوايم بريم خونه ی آقا جون اينا به جای آماده شدن اومدم نشستم پای نت مامان هم از اون ور بچهههههه پوشو ديگه دير شد خلاصه آماده شديم رفتيم اول اينکه عين اين بيچاره های 18.gifمسافر نديده من و آنا چسبيده بوديم به شيشه06.gif21.gif و آمار مسافر هارو می گرفتيم که کی ماله کجاست اکثرا مال اصفهان و تهران بودن  ای ذوق می کردم32.gif شيراز انقد مسافر داره آهای بقيه شهر ها لجتون داد09.gif04.gif يه چندتا ماله مشهد بود و فقط يکی از يزد بود26.gif تازه بامشاد اينا هم دارن ميان شيراز13.gif بعد ديديم ماشين ضبط نداره ،نيست منم يه مقدار صدام خوبه زدم زير آواز 04.gif((بقيه اولش03.gif))آنا هم که همرام می خوند از آهنگ رفتی و بی تو دلم پر درده ...... رسيد به ياور هميشه مومن.....شبی که آواز دل تو نيدم...گل و گلدون من.....من از اون آسمون آبی می خوام...مستی هم....بگو ای مرد من ...کفتر کاکل بسر های های....شبا که ما می خوابيم....مامانم يادم داده....يه توپ دارم...که ديگه رسيديم (آخرش همه 07.gif35.gif)) تازه پيشنهاد کار هم شد33.gifحالا تا ببينم چی می شه  .جالب بعضی از شعر ها هم نمی دونستم چی می گه فقط آهنگشو می زدم 15.gifيا مثلا آنا يه چيزی می خوند هوس يه آهنگ ديگه می کردم اونو می خوندم آنا هم31.gif وقتی رسیديم از همون دم در داد می زدم که ای عيدتون مبارک تا رسيدم به در اصلی جالب بابابزرگ منم19.gif.بعد شبش هم که با يه بدبختی مونديم و تا عين صبح منو آنا متکا ها تو دهنمون و می خنديديم بعد ۳ بلند شديم نون و ماس می خوريم از يه طرف خندم ميومد از يه طرف هم مامان27.gifبلند نخند15.gifمنم که الهی شکر وقتی می خندم کسی نمی تونه نخنده می خنديدم پشتش هم آنا و مامان هم27.gif25.gif..بعدش شروع کرديم به چغله خوردن البته اين دوميه ساعت ۵ خورديم و من يذره 24.gifتا ۶:۳۰ که دوباره 29.gifآنا بچههههه بلند شو می خوايم بريم يه بچه هم اونجا بود که بسکه آنا 16.gifترسونده بودش حاضر نبود مامانشو ول کنه 26.gif17.gif11.gifيه جا مامانشو گم کرد نزديک بود بود بخوره با سر زمين ديديد که چه جوری می دون 18.gifحالا همه ی اينا به کنار نماز خوندن من  و تلفن جواب دادن هم به کنار نماز که مامان و  آقا جون رو کشتم تا خوندم ساعت ۱  تلفن جواب دادن هم که بسکه حول بودم قبل okزدن می گفتم الو ...قبلش هم داشتيم فيلم دزدان عروس نمی دونم عروس دزدان نگاه می کرديم دوباره همه اولش11.gifبه حرف زدن من و آنا هم26.gifبعضی موقع ها هم من و آنا همديگرو می کشتيم که رابين هود عاشق دختر می شه حالا چرا باباشه و فيلیپ و فرودريک باهاشن بعد به پرنس جان هم می گفتيم اون ببر و وزيرش هم قيس قيس آی خوشم ميومد از اين مار  آخرش هم به اين نتيجه رسيديم که اون فيلمه واسه بچه ها بود که خواب خوب ببينن اين واسه ما هست که مثلا بزرگيم آخر مامان اينا22.gif01.gif.

اين بود خاطره ی من از ۲ نوروز18.gif08.gifديديد معلما خفمون می کردن انشا بينويسيد ما هم 26.gif22.gif06.gifتازههههههههههههه ديروز تولد مامان هم بود 04.gif04.gif04.gif.

ديشب خونه ی آقا جونم داشتم برای اولين بار يکی از شعر های شهريار و می خوندم شعراش قشنگه..

يه چيز ديگه اين بلاگ باد و باران چرا باز نمی شه؟!!!يه تسليت هم به يکی که بابابزرگش فوت کرده free frogسخته.

۵ شنبه يه ميتينگ هست هتل پارس بيايد بد نيست ساعت ۶ هست .

 

موقع سال تحويل خونه ی ما خيلی با حال بود18.gif من از مامانم عکس می گرفتم مامانم از من بعد لحظه تحويل من حول شدم از توپی که موقع تحويل از تلوزيون در کردن عکس گرفتم 18.gifبعد با يه دست با گوشی مامان زنگ می زدمم از يه طرف تلفن های خونرو جواب می دادم يکی هم که نقشه ريخته بود گوشی رو بر نمی داشت تا خودش زنگ بزنه08.gifآنا هم تو اتاقش17.gif02.gifتازه يادم رفت تخم مرغ هم بخورم همچين مشتاق هم نبودم ولی فال حافظ گرفتم مطرب عشق عجب ساز و نوائی دارد دوست داشتيد بريد تو دارد ها پيداش کنيد22.gif من هنوز دفترچمه پست نکردم تا ۱۶ تمديد شد هنوز نمی دونم کجا بزنم نيست خيلی درس می خونم دارم دنبال يه جا می گردم که از دستم ندن 13.gifوقتی سال تحويل می شه می دونيد از چی خندم می گيره يه مردی می گه {[آاااغااااااااااااااززززززززززززز سااااااااااااالللللللللللل هزااااااارووووووسييييييييصددددددددووووووووووووووهشششششتااااادوووووووووووهفت.]}11.gif18.gifهر سال خندم می گيره هر چند نمی دونم چرا وقتی سال تحويل ميشه مخصئصا امسال که دليلی نداشت بد جوری بغض کرده بودم شما ها هم همين طوريد اگه علتش رو دونستيد به من هم بگيد هنوز يه نفر بهمون عيد و تبريک نگفته ما هم نمی تونيم زنگ بزنيم.ديگه دارم زيادی می نويسم خيلی چيزهارو هنوز بلد نيستم بايد ياد بگيرم مرسی .تنهام نذاريد.

((حس می کنم يه نفر بهم گفت خيلی نوشتی و رنگش بده حالا رنگش رو راست می گه ولی دلم خواسته چه اشکال داره زياد نوشتم؟!))

ـــــــــــــــ....:...........

 

 خوش باشی.

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
STATUS

عيدت مبارک ... به وبلاگ منم سر بزن ... راستی خواستی دات کام شی به حاجيت ايميل بزن !

GoldMetal

سلام عید سعید نوروز بر شما مبارکباد سال خوبی را برای شما عزیزان آرزومندم آیا با سیستم کسب درآمد در اینترنت آشنایی دارید؟ این سیستم یک روال معمول برای تبلیعات کشورهای توسعه یافته است در این سیستم شما براحتی و فقط با کلیک بر روی لینکها میتوانید صاحب پول شوید بدون اینکه زحمت دیگری بکشید اگر تا حالا از این سیستم استفاده نکرده اید حتما به ما سر بزنید مطمئنا ضرر نخواهید کرد

ناظمی

سلام عزيزتر . من که حرف خاصی نزدم ........ شعر آینه ایست که می توانی بدون غبار خودت را در آن ببینی ...... حال چه اندازه خودت را بنگری. بستگی به خودت دارد . یعنی از نظر فکری و ذهنی تا چه اندازه آمادگی داشته باشی ......کار به خوب یابد بودن شعر نداشته باش ..... جام گلی که باده ناب دارد . از جام زرینی که خالی است و هیچ برتری دارده ..........

کورش

سلام: سال نو مبارک.......... موفق و موید باشی..........