هر روز،روز تولُد توست

هر روز ،روز تولد توست اگر واقعا تصميم بگيری آن روز را به نفع خودت تغيير دهی!

تاريخ تولد ،فقط يه وسيله است که فاموش نکنی،آمدنت را!

هر روز......روز تولد توست....روز من....روز ما.....

اگر بر اين باور باشی که با آغاز طلوعی دوباره ،اين تويی که روز ر برای خويشتن خويش شروع می کنی ،آن روز ،روز توست!

روزی که تو گرداننده ی آن باشی روز توست!

من در هر سپيده دم به دنيا می آيم و با هاران هزا اميد ،هزاران نويد و هزار عشق به ساعت و لحظا ای که در آنم می انئيشم . و هر شب از دنيا می روم با هزاران نويد برای سلامتی که داشتم و سعائتی که دارم که در چنين آرامشی ،در چنين سکوتی به عشق وجودم فکر کنم و خود را متعلق به کسی ،به وجودی بدانم که بی او هيچ و با او همه چيز هستم !

و شاهد تک تک لخظه های عاشقانه باشم!

روز تولُدت را تبريک می گويم !روز تو !

و شادمانی و خرسندی تمام لحظاتت را ارزو مندم !تو خود سمبل تولد و زندگی هستی !

پس به عشق بينئيش ،به شادی ،و شادمانه زندگی کن!

 

اينو از تويه مجله ی موفقيت نوشتم، خونه هم نيستم .کامی من هم خراب شده نمی تونم تند تند مطل بنويسم تنهام نذاريد

خوش باشيد .

 

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
aidaa

salam ok omidvaram zood comet dorost she

hadi

سلام خوبی ديگه احوال مارو نمی پرسی. سايت و ديدم باهام تماس بگير خداحافظ