دلم گرفته......خسته شدم از فکر....خسته شدم....

خسته شدم از این که تو خواننده این جا باشی....نیا!می شه؟

می خوام راحت بنویسم!

حوصله ی فکر های صد من یه غازت رو ندارم......

/ 1 نظر / 2 بازدید