تو

این روز ها به هر چیزی چنگ می زنم تا تو دوباره تو بشی....گاهی حس می کنم با سر سختی تمام ،خاکستر تلاشم رو هم به باد می دی و من هر دفعه خسته تر می شم....

 

 

نمی دونم چرا ناامید نمی شم........................................

/ 3 نظر / 21 بازدید
سیما

خسته حتی از خستگی....

کرگدن

روزهای عجیبی به نظر می رسن این روزها... هم برای تو، هم برای من...