سر می ذارم روی سجاده ی صبح.....

خوبه که حداقل چند روزی فهمیدم شادی و خوشی بدون ذره ایی غم و مشکلات چه مزه ایی می ده.....

شاید این اولین باری بود که از وقتی دست چپ و راستم رو شناختم شاد بودم.....شادِ شاد.....

خودم هم خرابش کردم.......خدایا.......چرا این جوری شد؟خدایا......خودت درستش کن.....

/ 0 نظر / 19 بازدید