دست کدوم غزل بدم نبض دل عاشقم رو

پشت کدوم بهانه باز پنهان کنم هق هقمو..........................

گریه نمی کنم نرو

حرف نمی زنم!بمون......بغض نمی کنم ببین..........................

سفر نکن خورشیدکم

ترک نکن منو نرو

نبودنت مرگ منه

نذار که عشق من و تو این جا به آخر برسه.......بری تو و مرگ من از رفتن تو سر برسه

نوازشم  کن و ببین..............

اگر چه من به چشم تو کلاغ قدیمیم ....گمم

دریای پر تلاطمم

گریه نمی کنم نرو........................................

/ 2 نظر / 2 بازدید

سايه