تنها داشتن ادبیات خوب گواه بر گفتن حقیقت نیست.....

شاید نباید به تنهایی تمامی اسپند ها را دود می کردم.......تو هم سهمی داشتی.

/ 1 نظر / 3 بازدید
اشک کوچیکه

آیداااااا سلااااااااااااااااااام. خوبی؟ می بینم که فعالی و در عرصه وبلاگ نویسی می پری هنوز