هیچ وقت......هیچ کدومتون نفهمیدین تمام لبخند های من پوزخندند .............هیچ وقت نفهمیدین.......

/ 6 نظر / 2 بازدید
اسماء

پوزخند؟ چقدر آرووم ميکنه! حتی وقتی مخاطبی نداره!

مهران

فرقش در چی بود . زيبايی هر دوشون .يا اندوه پنهان در اون ها

اتشی

خنده می بینی ولی از گریه دل غافلی خانه ما اندرون ابر است و بیرون آفتاب نگران نباش..

سايه

.... پوزخند هم به جای خودش نيکوست ... البته به جايش .... و اما تفکر من و امثال من چندان مهم نيست عزيز ... تو خود چه می انديشی؟ لبخند است يا پوزخند؟!!!

اتشی

باورم نمی شود اين منم که زير چتر بی خيالی خود ايستاده ام و يک نفر چکه چکه چکه خیس می شود. چتر من برای تو. من هنوز شاعرم من بدون چتر هم به خانه می رسم

امير

به قول خودت ... خيلی ممنون