گ.ه زدم به زندگیم....

بستن اکانتم مثل کوتاه کردن موهام بود.....

مثل کوتاه کردن ناخن هایی که چند ماه مداوم بهشون رسیده بودم.....

گاهی ادمی به یه حدی می رسه که فقط باید اون چیز رو بکنه بندازه دور تا اروم شه

این همه اومدم.....

این همه مایه گذاشتم...

این همه دویدم.....

این همه حرف شنیدم.....

این هم جوابم.....این هم جواب خودم به خودم....

/ 1 نظر / 20 بازدید
خاطره

اینجا لایک داره؟؟؟