دوباره تو....

همه ی غمم از تو....از دوریت....از دل تنگیم.....فقط می شه قطره هایی که از چشم راستم میاد.....همشون دنباله رو اولی می رن.....

ای لعنت به تو و اون حالت....اون عقیده هات......لعنت به اون دلت ! پدر سگ....

 

پ.ن: اشتباه نکن! با تو نیستم.

/ 2 نظر / 25 بازدید
محمد

این چه جور "تو" هست که یه بار خوبه و دلتنگشی و یه بار بده و فحش و فحش کاری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لطفا بگو. گیج شدم