D:

شبا که ما مي خوابيم آقا پليسه بيداره

ما خواب خوب مي بينيم اون دنباله شکاره

بقيشم حفظ نيسسستمم(سعي کنين آف بخونيدش27.gif04.gif)

لحظه ي ديدار نزديک است باز تو  ديوانه اي مستي

باز مي لرزد دلت دستت

باز گويي در جهان ديگري هستي

اين جا سوسک سفيد!مي دونم تو ديونه اي و نباشي مي شي اين جا! خيليه !

 

فضولا

والله خبر خيلي بود ولي الان از تب و تاب افتاده خبر ،خبر عروسيه 04.gifحالا يکم فکر کنيد ببينيد دو طرف کيه!هر دوشون رو مي شناسم04.gifشما هم فکر کنم ديگه بشناسين

نکته:مريم هم مي شناستشون!05.gif

پيدا کنين داماد را!

ديشب تولد مريم بود انقدر جيغ زديمممممممم مامان هم برا بار اول اومد خونه مريم ايناهر دو مادر به اين نتيجه رسيدن که اين دو از ترک ديوار خنده  اشان مي گيرد و من و مريم بسي خنده عصبي تحويل داديم (......) کلي هم عکس گرفتيم که موقع نگاه کردن بسي چهره نورانيه بنده به اين چهره 26.gifکم کم و آرام گرايشيد!زيرا باطري ها در نفس هاي آخر خود بودن و ممد آقو يا همان محمد رضا کاکو جونه مريم جان عکاس باشي من و مريم بود 14.gif

عکسا اگه درست شده بود خيلي با حال بود خيييييلي خودمون اول کلي تو ژستا مي خنديديم بعد مي گرفتيم از نگاه کردن به آسمون و عاشقانه نگاه کردن به همديگه و قهر کردنو افق هاي نامعلوم نشون دادن و جوادي نشستن و پشت يه تکيه سبز و گل نشستن گرفتيم تا جايي که ممد آقو چون کلاس ووشو مي رن تصميم گرفتن رو منه بخت برگشته نفرين شده اجرا کنن29.gif مريم هم تند تند عکس بگيره26.gifشکر خدا تو اولين حرکت بدليل استرس فراوان پاشون گرفت و تموم شد رفت!01.gif

يه دونه هم فقط عکس عادي گرفتيم!

که البته همشون ........

واي مريم نمي تونه کسي رو ببينه و اسم نذاره روش هر چي مي گم مريم زشته گناه داره اولين باري که کليپ واويلايه شهرام شپره رو  ديد به دختره گفت شتر مرغ18.gif !ديدين؟

هنوزم کوچه ي ديدار ما بوي تو داره!

واي کارايه خدا خيلي با حاله!!!تو عين دلشکستگي  و ناراحتي و آويزون شدن بهش يه جيزي نشونم داد که مطمئن شدم جوابم رو مي ده!هم خودش هم ...................

زمان:ديروز             مکان :کِر تلفن(اين دفعه شيرازي شدم04.gif)همانا کنار تلفن!

من:16.gif   اسما :29.gif

دلنگگگگگگگگگگگگگ(اولي!)

16.gif:ها؟

29.gif:عليک سلام عوض جونمته؟05.gif

(سلام و دردت به درم خاک به سرم خاک به گورم خجالتم خوب چيزي نجابته خوب چيزيه ...آبجي خانوم ببخشيد اگه جسارتي شد بنده فقط عرض ادب نموندم..خوب آخه خرس گنده آبجي خانوم نشد اسم.....)04.gif

16.gif:باشه!!!!!!!!!!! اونم تو!19.gif

کلي حرف زديم از مريم که امروز تولدشه و .......

وسط حرف زدن

16.gif:باشه خدافظ

29.gif:11.gifدارم حرف مي زنم11.gifکارت زشته آيدا من به کسي نمي گم که تو اين جوري هستي

16.gif:دست درد نکنه04.gif

29.gif:خدافظ

16.gif:خدافظ

حتما بايد خدافظي  هم مي گفتم04.gif

دوباره همان مکان و زمان

دلنگگگگگگگگگگگگگگگگگگـگ(اولي!)

16.gifچته تو.؟

29.gif:آيدا يادم رفت بهت بگم واسه ندا خواستگار اومده ديشب!01.gif

16.gif:چي11.gif؟مسئله به اين مهمي چه جوري يادت رفت؟کي اومده؟18.gif

29.gif:آخه تولد مريم بود حواسم به تولد و مريم بود يادم رفت ،هيچي پسره دوست باباشه سيلو سفيد داره!خيلي پولدار خشگل و۲۵ سالشه01.gif

16.gif:خوب ندا لياقت داره چي مي خواد بگه؟هر چند آمادگي نداره ندا(من بيشتر دارم31.gif)ولي درست مي شه!

29.gif:نمي دونم خودش که خيلي تو فکرش هست و خوشش اومده ولي فکر نمي کنم قبول کنه !تو که مي دوني بدش مياد از مردا!

16.gif:ندا هم خل شده بدونه اين که با يکيشون رابطه داشته باشه!برا چي؟حالا اگه بدش مياد پاسش کنه اين ور من و تو هنوز هستيم05.gif

......................همين جور تا امروز ظهر اين بحثا ادامه داشت

امروز صبح

ندا : 12.gif من:16.gif

12.gif:سلام12.gif!

16.gif:سلام!11.gif

16.gif:آيدا زنگ زدم فقط خفت کنم برا چي مي گي نه06.gif؟چرا جواب مثبت نمي دي12.gif؟

16.gif:من؟11.gifچي چي مي گي تو؟به کي؟11.gif

12.gif:مرگ پسره که همه چي داره چي مي خواي تو؟20.gif

16.gif:ندا خل شدي؟20.gifمن ؟تو خواستگار داري من جواب بدم؟11.gif

12.gif:من؟برو گمشو اسما برام همه چيو گفت؟19.gif

هر دو تقريبا عصباني!

16.gif:دارم من واسه اسما!!!!!!!!! ندا بهت زنگ مي زنم

گوش من متصل به دو گوشي

16.gif:اسماااااااااااااااا مرگ بگيري من برام خواستگار اومده يا ندا؟11.gif

29.gif:ندا

16.gif:ندا ؟              اون ور         12.gif:من؟11.gif

29.gif:نه تو؟            

16.gif:من؟

16.gif:ندااااااااااااااا من اين و مي کشم!

تو عمرم به اين فجيحي سر کار نرفته بودم بعد بهش مي کيم سر کارمون گذاشتي19.gif

نه قصد من فقط يه شوخي بود و جواب به تو که وسط حرف زدنا مي گي خدافظ

نيست ترکم مي شه04.gif

ندا به مامانش هم گفته بوده شانس اوردم به مامان ندا نگفته بودم ندا چي کار مي خواد بکنه!

اسما هم شده زن چوپان دروغ گوهه !!حرف مي زد نمي تونستم باور کنم آخه اسما اصلا اين چيزا تو ذاتش نيست انقدر که ندا به من شک کرده بود منم به ندا

ولي وقتي پرونده خودشو بهمون داد که اين بلارو سر خالشم هم اورده يکم باور کردم!03.gif

اصلا حوصله رياضي خوندن ندارم هي مي گم آيدا همه چيز و از ذهنت بکن بيرون بشين بخون تا شروع مي کنم ..................

گشنمه30.gif

چي کار کنم با آدم هاي بي منطق ؟چي کار کنم با آدم هايي که فکر مي کنن همه مثل خودشونن؟جي کار کنم با آدم هاي که صداقت ندارن و مي خوان به آدم بر چسب دروغو رو بچسبونن؟چي کار کنم با ادمايي که وقتي مي گه ف من تا فرنگيسش رو مي خونم و اعتراض مي کنه و انکار مي کنه وجود فرنگيسو چي کار کنم با آدم هايي که با زبون بي زبوني بهت حرف مي زنه و فقط هر از گاهي می تونم داد بزنم و بگه چرا داد مي زني و بگه خدا کارهات و قول نداره و باز داد بکشم و بگم خدا کارايه بندشو حتي اگه از حق خودش دفاع کنه و رو قبول داره خدا نگفته زور بشنو!اونم من!

يه همچين آدمايي ديگه نمي تونن ببينن!و چقدر سخته اين آدما ...........

تويي نازنينم صميمي ترينم الهي بميرم غم تو نبينم

با اين پستم آخرين پستم پاک مي شه !ماله روزي بود که فهميدم آقاي دبيري مرده

۵خرداد ۴ ماه و ۱۰ روزشه!ديشب زدم!مريم نمي زنه!

شايد واسه همين بود که هر وقت ميومدم آپ کنم نمي شد يا پي سيم گير مي داد يا  دست و دلم نمي رفت!نمي خواستم بره از بلاگم بيرون!

سرم سنگين شده .....

واااااااااااااااي کاشکي يکي به من مي گفت اين دندوني که قراره در بياد چرا انقدر اذيت مي کنه26.gif///////من اگه فهميدم اين چيزي که حس مي کنم توگلوم گير کرده چيه به شما  هم مي گم!!!!!!!!تازه امروز گلوم مي خاريد

  • بي تربيتا تنها کسي که باهام ابراز همدردي کرد کرگدنيم بود و گل آفتابگردونيم!28.gif
  • به دلم موند من يه لوگو داشته باششششششششم!
    فکر وداع بايد از روز آشنايي!
  • پارسال کنسرت آقاي عصار آقاي دبيري هم بود!
  • انگشترام که خيلي دوسشون داشتم گم شده!از دستم زياد در نمي اوردم!
  • چرا هر کي مياد صدايه من مي زنه مهربون؟يا خوشگل؟
  • يکی ديگه هم از قفس آزاد شد آوای دوستاين جا هم عکسشون
  • مهدی من چاه نداره......


واييييييييييييييييييي يادم رفت در مورد کوه رفتنم بگم!آي خنديديم خلاصه مي گم چند شب بود اين پسر خاله من که داداشه بنده هم مي شه و چراشو هم خودتون پيدا کنين!اصرار رو اصرار که آيدا من هر جمعه دارم تنهايي مي رم کوه و بيا!05.gifاولين هفته که هر دو24.gifدومين هفته که تا صبح من بيدار بودم06.gif و رفتيم جاتون سبز اول که وقتي رسيديم اون بالا گروهي از بند در رفته ها به زدن تنبک و رقص عربي مشغول بودن همانا هر از گاهي وسطش ايراني هم مي رفتن!و صد البته اين گروه پسر هايي بودن که موقعي که رسيدن به بالا و بدون اين که ببينن کي داره يکي از آهنگهايه هايده رو مي خونه فرياد زنون گفتن

ناز نفست

البته هم جميله داشتن هم مريم!ليلا مي شناختم مريم نه!34.gif

پسسسسسسسسر بخواد عربي برقصه و کل بزنه!و....جمعيت هم!18.gifمن غلط بکنم نشسته باشم برا ديدن  اينا داشتم گوش مي دادم به صدايه آقايه(شکر خدا يادم رفته من اگه اين قرصايي که ديروز داشت تو اخبار مي گفتن و واسه رفع آلزايمر بود ،اومد تو ايران اولين نفر تو صفشم08.gif{البته با دفترچه04.gif})بعد يهو اينا اومدن نشستم همين جوري با محمد!(هممون پسر خالم)که ديدم وضع بده و رفتيم و صد البته با خوردن زمين محمد  آی خنديدم18.gifواي خيلي بد خورد زمين18.gif !خيليييييی دقيقا همون جا هم موقع برگشتي که دوباره داشتيم، من خوردم زمين 18.gifو وقتي بلند شدم و برگشتم نگاه کردم که کجا بوده يه مرد خورد زمين18.gifفکر کنيم نفرين شده بود اون قسمت04.gif!از اون جايي هم که يکم به جاي سوسک بز تشريف داشتيم05.gif!يه راهي رو ۲۰ بار رفتيم و اومديم يه محل خيلي خوشگل که من نمي تونم توصيفش کنم بايد خودتون بريد و خودتون رو بکشين محل رو نمي گم13.gif!!نقطه  بعد محمد يهو يه جيغه ريزه زد يکي ديديم از اون سر کوه داد زد اون يکي اون طرف تر نعره زوديکي اون طرف تر هلهله کشيد البته منم با اجازه محمد يه کل زدم و فرار کرديم دو دقيقه ديگه مي گذشت همه سرخ پوست مي شديم 16.gifتو کوه کی حوصله داره گيتار ببره!آخخخخخخخ عشق گيتار و مي بينين14.gif؟

وای يه زمين خوردممممممممممم از اون جای که محمد همه راه هايه اون جا رو بلده گير داد از راهی که اومديم(عين بز کوهی)برگرديم منم هی محمد ول کن!نه!بريم يه جاش همچين با زانو چپم رفتم رو زمييييييييييييييييييييين بعد نشستم يه نفرين کردن

ای الهی داغت به جيگرم بشينه29.gif

ای الهی بميری 29.gif

ای الهی قمه قمت کنن30.gif

ای الهی دون دون شی(بر گرفته از انار باشی دون دونت می کنم)

محمد18.gif

نمی دونين که من زانو نداررررم!اونم چپيهههههههه!تو اسباب کشی هم اين چپيه اومد رو زمين26.gif

وای يه جايه ديگش نزديک به يه متر رو زمين کشيده شد 18.gif

توتم خوردم04.gif

اين هفته هم من و مريم24.gif البته تا ۵ هممون بيدار بوديما!محمد هر چند خيلي داد زد که نخوابين ما24.gifخودش33.gif

بعدشم همين هنوز خيلي هاش مونده

يه چيز بگم ديگه تموم مي شه 04.gif

فکر نمي کردم يه روز مجبور بشم اين وتوضيح بدم:

من!اگه از خودم تعريف مي کنم اگه مي گم خوبم و گلم و ماهم و مخصوصا هي شوهر شوهر مي کنم همش الکيه نه علاقه اي به شوهر کردن دارم نه خودم رو چيزي جز سوسک سياه مي بينم!باور کنين

هر چند

نگام بکن(گنايه!)چه نازه ،سفيدي صورتم چون قرص مايه ، دوتا خواسگار دارم يکيش تو رايه  ،دهن دارم يه غنچه ، ابرو دارم کمونچه، چش چي بگم يه بادوم ،قدم ببين بلنده!مو هم ببين !کمنده مادرم زينب خاتون!ادامش زياده!

فردا اگه مُردم نيا چه فايده نوش دارو ديگه؟

واي سخته ديدن آدمايي که غصه دارن و دارن مي سوزن

ببخشيد اگه خيلي بود

 

مرسي 01.gif

صلوات

تنهام نذارين!

خوش باشي07.gif

/ 45 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمود

تو که آپ نکردی که... تو که اسمم رو توی لينکات درست نکردی که...!! :))... پس چرا آنلاين که بودی يهو در رفتی؟ :))

Sanaz

U vaght kardi yekam to0lani benevis.. kotahbood :P LOL bahal bood ;)

*¤* سینا *¤*

سلام وای حالم بد شد چرک ! ببين آپم بيا راستی id منو داشته باش آپ کردی خبر بده !

يکی

حس دارم!! آدمم!!احترام چيز بدی نيست

hamed

خب به ارزوت رسيدی و بنده را ديوونه فرمودی اما به جان خود سوسکت از سوسک شدن رهيدم و دويدم. راستی مريم به کدوم يک از حيوونا شبيهه؟ بعد اون سوسک رو هم ببر حموم شايد مثل خودت سفيد شد. نکنه خودتی؟

اودی

وای اينقدر طووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولانی بود که آدم نمي فهمه واسه کدوم قسمتش نظر بده !!! در کل باحال بود ... و سئوال هميشگی من در اين موارد ... :::‌ اين همه حرف از کجا مياری که بزنی ؟!!! :))))))))) ...

hamed

سوسک سفيد به روزم و منتظرت. به لاکی جون هم سلام برسون

ليلا......

ناشناس وبلاگ من يکی از آشناهای قديميه.. روزگار اينجوريش کرده! .. ميبينم که يه ناشناس به اسم يکی اومده!!..نکنه مريمه!!....

memol

سلام..من آپ کردم...سر بزن بهم