:(

گاهی انقدر از فکر کلافه می شم که حس می کنم تا ته مغزم از مغزم کار کشیدم.......دیگه نه زمان رو می فهمم....نه مکان رو...هیچی.....چه روز های بدی هست.....گاهی از فکر حالت تهوع بهم دست می ده......همیشه از تیر و مرداد بدم میومده.....

حس می کنم دارم دق میکنم...حس می کنم تا دق کردن فقط چند قدم فاصله دارم....به مرگ خودم راضی شدم دیگه......

هیچی بد نیس!!هیچی!!همه چیز رو دوس دارم!!فقط این فکر لعنتی...فقط فکرش منو داره داغون می کنه.......

خدایا!!!من از همه چیز هایی که بهم دادی راضی هستم...گاهی دلگیر می شم که می شد بهتر هم باشه....می شه مثل بقیه بگذره....

امااین یکی....نمی کشم خدا!!اذیتم نکن....بذار آروم بگیرم........

 

 

 

 

هیچ چیزی بعد رفتنت بهم کمک نمی کنه....

بغض های تلخ بین روز...

شب گریه های بی صدا....

بهم کمک نمی کنه!

 

/ 0 نظر / 23 بازدید