.....

وحشتم از دیدن صداقت بود

من از هجوم حقیقت به خاک افتادم.....................

فکر خسته ام توان اندیشیدن به دل شکسته ام را ندارد ....

کاش آن حقیقت عریان محض را هرگز ندیده بودم............................

/ 4 نظر / 3 بازدید
منسنک

اسماء

و اينکه يأسم از صبوری روحم گسترده تر شده بود....

che fargh mikone?

من از هجوم حقیقت به خاک افتادم..................... اوه اوه همينه خدايی درده منم