D:

از اين نگاه سرد
با اين چشمهاي سنگي تو
دلگير مي شوم


توجه کردين من هيچ وقت سلام نمي کنم!04.gif
فصل!:چله ي زمستون!  مکان :!تو حال!   وضعيت:!با اسما حرف مي زنم!
اسما:هوووووورت!05.gif
من:واي اسما تو چقدر چايي مي خوري !وي!26.gif
اسما:چايي نمي خورم حدس بزن ببين چي چي دارم مي خورم!32.gif
من:چايي!تو چايي رو هميشه اين جوري مي خوري انگار داره (خوشمزه ترين نوشيدني چيه؟!)مي خوره!20.gif
اسما :نه دارم هلومي خورم!32.gif
من:اااااااااااااااااي کوفت بخورييييييييييييييييييي17.gif آي اسما الهي دندونات بريزه تو حلقت  خفه شي29.gifمی خواااااااااام29.gif
اسما:هووووووورت32.gif
من:مرگ!اين چه نوع هلوييه11.gif؟هوورت چرا مي کشي!12.gifمي خواااااااااام15.gif
همانا داشتم موهاي خودمو مي کندم!26.gif
خوشحالم که زود تر بهم گفت احمق!هلو تو اين فصل!04.gif
همانا وجناتم بسي خرسند و شادمان گرديد!05.gif

 

هميشه دلم مي خواد شعر بگم!عاشق باشم !!نمي ذاره نذاشته!
همين خورده ريزي که اسمش زندگيه
وقتي برمي گردم به اين که فاصلم از چيه!حرف رو مي بينم!.........

 

وايييييييييييي فکر کنين بخواين به جاي دوستتون هر  از گاهي بري  يه مدرسه درس بدي!
از اون جايي که مشخص نبود من بايد به کدوم کلاس برم رفتم روي يه صندلي کنار کلاس آمادگي ها  نشستم22.gif
خوب البته کم کم کشيده شدم تو!32.gif
همون اولش جيغم رفت هوا!نمي دونم چرا يهو همشون جمع شدن طرف من !يکيشون اومده بد رو پاهاي من ايستاده بود!تو اون شلوغي هم نمي تونستم پيداش کنم ......کاش اومده بود رو پاهام ايستاده بود!اومده بود رو 3 تا انگشت فينگلي پاهام اونم نوک نوک!ايستاده بود!15.gif"(اصلا پا نبود!!)آخر عين پرده زدمشون کنار!آي پام!
خاله!!!!29.gif
با منه11.gif؟بله؟04.gif
اي مي خوا بتنه اينااااااااااا29.gif
ها؟!بيا خاله اين ور!عکس خودتو چرا مي خواي پاره کني07.gif
خالللللللللللله29.gif
بله؟04.gif
ياسمين اينو زد!29.gif
واييييييييييييييييي قشنگ بدبختي نازل شد!يه بچه ي فينگيلي بود بغلش کردم گذاشتمش رو پاهام!عروسکشو داددم دستش يکي از دوستاش!(دوقلو بودن بعد يکيشون شبيه کفتر(کبوتر) بود!)يه چي توز داد دستش !فکر کنم مي دونستن ادامه داره چون همشون رفتن سر کار هاي خودشون!البته اون دوتا هنوز دم در ايستاده بودن اون يواشکي دستش رو مي برد طرف در!دوستشم  جيييييييغ خالههههههه!
وقتي مي خواست عکسارو پاره کنه قيافش خيلي جالب مي شد!جالب عکس همه رو هم مي گفت خودمم18.gif
همچنان اوني که تو بغلم بود به گريه  ي خودش ادامه مي داد26.gif
خوب بسه ني ني خانم!10.gif
هههههههههههههههههههههههههههه17.gif.............کاش اشکم می ريخت!31.gif
چته؟!!!11.gif!!!۱
يکي اومد
!مي گما اين ياسمين اينو زده داره گريه مي کنه34.gif
ياسمين رو دعوا کرديم!ياسمين بگو ببخشيد!27.gif
ياسمين:ببشيد29.gif
خانومه:خوب ديگه اين همين جوری گريه می کنه 22.gif
ياسمين:خوب ديگه............بقيش يادش رفت!18.gif(طوطی بود!)
ههههههههههههههههههههههههههه17.gif
دعواش کرديم که!مي خورم چي توزتاااااا!بچه بياين چي توزش رو بخوريم!
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه16.gif12.gif
خوب گريه نکن ديگه!06.gif
هههههههههههههههههههههههههه17.gif
يه خانوم ديگه!
چي کارش کنم!آروم نمي شه!
ااااااا!اين شروع کرده ديگه آروم نمي شه18.gif!شکر خدا بردش!04.gif
البته وجود اين موجود منو بسي ياد آبجي و پسر خاله ي  گرامي انداخت گويا هر دو اين وضع رو داشتن!
خالللللللله29.gif
بله؟04.gif
اي دودوت مي ته28.gif
رو به امير که حرفش رو مي فهميدم!چي؟11.gif
نمي دونم
چيکار مي کنه؟11.gif
اي دودوت مي گه29.gif
ها!دروغ!21.gif
ادامه ي بحث کتک کاري بود!13.gif
داشتن مدرسه رو تزئين مي کردن واسه 22 بهمن!
رفتم سر کلاس دوم
گفتن کلاسمونو رو درست کنيم گفتم باشه!
اومدم کمکشون کنم 
رفتم رو صندلي ايستادم  تک تک اومدن مغنه هاشون رو زدن بالا که بادکنکارو بزنم به موهاشون بعد بزنم به سقف!
يه جاش خوشحال شدن شروع کردن به جيغ زدنو دوتاشون دور صندلي دنبال همديگه گذاشتن!
يهو يکيشون ايستاد قيافش شد علامت سوال11.gif!!!!!!!!!
گفتم داره اذيت مي کنه!33.gif
يهو ديدم
ههههههههههههههههههههههه17.gif
چته؟فاطمه!06.gif
پاشو نشون داد!
يه پنس رفته بود تو پاش اومدم درش بيارم در نيومد!
اونم جيييييييغ!منم هم خندم گرفته بود هم دردشو مي ديدم!ناراحت بودم
آخرش دوستاش خنديدن!گفتم بذار جورابتو در بيارم !اومدم جورابشو در بيارم يهو پنس رو کشيدم بيرون!
از اون جايي که من کشته مرده ي کارتونم رفتم ديدم يکي از کلاسا کارتون زيباي خفته رو گذاشته!يکم نشستم رو صدنليشون نگاه کردم يکيشوون هم از اول تا آخر فيلم رو تويه 3 تا جمله بهم گفت اومدم خونمون!31.gif

يه چند روزيه با اين که خيلی ضعف دارم گرسنم نيست!غذا از گلوم پايين نمی ره!به نظر مامان من عاشق شدم!به نظر شما چيه؟

فکر کنين اعصابتون از يه موضع فجيح خورد باشه تو خونه هم داری از اين سر به بهونه های الکی هی می ری اون سر!يهو پات ببره!خونشم بند نياد!هيچ کار اشتباهی هم نکرده باشی !حداقل يادت نياد!از شدت عصبانيت فقط ساکت بودم !!!!!!!!هيچ کاری هم نکردم مامان برام چسب زد .......................

اگه بدونين چقدر دلم می خواد به همه سر بزنم و کامنت بذارم!

اگه بدونين الان چقدر درس رو سرم آوار شده!!

همين الان مامان دوباره گير داده!صبحونه می خوری؟

نه خوردم!

کی خوردی؟                      همين الان شير کاکائو خوردم!

کو؟        ظرفشو نشون دادم!

صبحونه چی؟                    نه

شانس اوردم....................

 

دلم خيلی گرفته!از آدمها!از چشماشون!از سرديشون!از گول زدناشون!از اين که هيچ وقت نتونستم بفهمم کدومشون دروغ می گن کدوم راست!

اين روزها زار می زنم و خودم با خودم می خونم

رازقی پر پر شد!           باغ در چله نشست

تو به خاک افتادی!       کمر عشق شکست

من نشستيم و تماشا کرديم!

دلم می خواد گريه کنم برای قتل عام گل

برای مرگ رازقی دلم می خواد گريه کنم

برای نابودی عشق!واسه زوال عاشقی

دلم از همه آدمها می گره با اين کارهاشون!اين که ديگه نمی خوان کسی رو دوست داشته باشن!اين که دنبالش نيستن!اين که نمی فهمنش!اين که فرار می کنن ازش اين که هيچ کس نگهش نميداره آدمها دنبال خوشبختين ولی برای بدست اوردنش تلاش نمی کنن!...................فقط نگاه می کنن تا بياد!اگه هم اومد انقدر با چيز های مادی در گيرش می کنن که عشق نبايد ديگه بمونه!بايد بره .................

دلم می خواد گريه کنم .........

ابر سياه رفتنيه!خورشيد دوباره در مياد!دوباره باغچه گل می ده از عاشقا خبر مياد!

من منتظرم هميشه به خودم می گم آخر يه روز می بينم يکيو که عاشق باشه!عشق رو بفهمه!و برای موندن عشق تلاش کنه!هر چند فقط خبرش بهم برسه!فقط باشه!

 .................

صلوات(فاتحست)

مرسی

تنهام نذارين01.gif

خوش باشين01.gif

/ 13 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ashkeguitar

نميدونم ايدا واقعا نميدونم..........

*¤* سینا *¤*

من که نفهمیدم چی شد ؟ تو خودت فهمیدی ؟ فلسفی بود نه ؟

امير

خوبه دير به دير ميای ... هر روز می اومدی با اين متنهای طولانی کارمون در اومده بود...آيداااااااااااااااااا...... يه عنکبوت گنده اومد جلوم يه چرخ خورد و رفت ... فکر کنم سواد داشت و اسم وبت رو ديده ........... عوضش کن ... اين چيه گذاشتی آخه ... خيلی خوش شانسی ... شايدم زرنگ ... نشد درست حرف بزنيم ... شايدم نذاشتی ... به هر حال ............. اين آخرش نيست ... يادت باشه ....... بعدشم ... آخر يه روز يکيو مي بينی ... يا خبرش بهت برسه ....... پس من چی هستم ... یه نمونه به اين واضحی !!!!!!!! ... کامنت نشد که ... خودش يه آپديته

سايه

جالب بود ..... شايد مهمتر از يه خبر درک واقعيتش است از برای خودت .

سايه

راستی ...سوسکها دست و پايی بلورين دارند ... این و همه ميدوند.

Heaven Searcher

سلام ...به توصیه خودت زیاد راجع به پست جدیدت فکر نمی کنم !! راستی وقت رفتن من هم رسید !!! همیشه موفق باشی

اودی

آدم سر پيری مگه عاشقم ميشه ؟ :پی ... خوش باشی ... من نمردما !!!!!!

sayeh

سلام آيدا جون منو يادته هنوز؟ سايه شيراز نميدونم ديگه چی بگم (ني نی ور پريده) ببينم مگه سپيدان دانشگاه ميری؟ اگه ميری حتما خبرم بده.چون منم اونجام sayeh_roohroba آيديمه خوشحال ميشم بچتيم عيدتم مبارک

نيما

سلام. وبلاگ شادی دارين... اما چرا پيف پاف.. سال خوبی داشته باشين

منسنك

وقتی آپ نمی کنی مجبورم همش آرشيوتو بخونم.کجايی؟